Geven bij leven

Als iemand ernstige nierschade heeft en zijn nieren niet meer voldoende functioneren, is dialyse of een transplantatie noodzakelijk. Transplantatie heeft dan meestal de voorkeur; dit is veel minder belastend voor de patiënt dan dialyse. Transplantatie kan met een nier van een overleden donor, alleen zijn er te weinig ‘postmortale’ nieren om iedereen op tijd aan een nieuwe nier te helpen.

Een gezond persoon kan ook bij leven zijn nier afstaan. In totaal leven in Nederland op dit moment ongeveer 10.000 mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. Hiervan zijn 4.958 nieren afkomstig van levende donoren. Nierdonatie bij leven is dus van groot belang.

Lees meer

Een nier doneren of ontvangen?

Als je overweegt een nier bij leven te doneren of twijfelt of je een nier wilt ontvangen dan zit je vol vragen. Deze site biedt informatie over het totale donatie- en transplantatietraject: van de eerste gedachten, de oriëntatie- en screeningsfase tot en met nazorg en herstel. Daarnaast vind je verhalen van anderen om je te ondersteunen tijdens het proces en kun je met je vragen en twijfels terecht bij ons team van ervaringsdeskundigen: Donor voor donoren.

Wikken en wegen

Een nier doneren of ontvangen van een levende donor: welke afwegingen kun je maken en wat komt er allemaal bij kijken?

Medisch onderzoek

Tijdens de screening krijgt de potentiële donor een aantal tests om te onderzoeken of zijn nier geschikt is en matcht met de ontvanger.

Voorbereiding en operatie

Je komt in aanmerking voor nierdonatie of transplantatie. Wat kun je verwachten en hoe bereid je je voor?

Herstel en nazorg

Wat kun je na de nierdonatie of transplantatie allemaal tegenkomen en hoe ga je daar mee om?

Misschien komt die tweede donornier nooit

Yvonnes lichaam stootte de donornier van haar echtgenoot af

Stel een vraag aan een nierdonor

Wil je eens praten met een ervaringsdeskundige? Dan kun je terecht bij onze vraagbaak Donor voor donoren, een team van vrijwilligers die zelf een nier hebben afgestaan. Je kunt hen bereiken via: 

E: vraag@nierdonatiebijleven.nl
T: 0800 222 1234 (dinsdag 10.00 - 13.00 uur, woensdag 13.30 - 16.30 uur en donderdag 19.00 - 21.00 uur)

Ga naar Donor voor donoren

Vraag & antwoord

Stel een vraag

Vraag aan een ervaringsdeskundige

Melding over je behandeling

Suggesties en feedback over deze website