Dialyse voorkomen?

De timing van een transplantatie van een levende donor is soms ingewikkeld. En hoewel er altijd wordt geprobeerd om dialyse te voorkomen, is dit soms niet mogelijk. Bijvoorbeeld als een ontvanger nog een operatie moet ondergaan, zoals het verwijderen van één van de zieke nieren. Na een dergelijke operatie is dialyse vaak onvermijdelijk. De transplantatie wordt dan zo snel mogelijk hierna gepland.

Stel een vraag

Vraag aan een ervaringsdeskundige

Melding over je behandeling

Suggesties en feedback over deze website