Waarom nierdonatie bij leven?

Iedereen kan nierschade krijgen en die is onomkeerbaar. 1,7 miljoen mensen in Nederland hebben chronische nierschade. Bij 16.000 nierpatiënten is de nierfunctie dermate slecht (minder dan 15 procent) dat een nierfunctievervangende behandeling – dialyse of transplantatie – noodzakelijk is.

Dialyse houdt patiënten in leven, maar biedt geen genezing en kan niet voorkomen dat de gezondheid verder achteruit gaat. Dialyse kost veel tijd (minimaal driemaal vier uur per week) en put uit. Het wordt wel vergeleken met iedere keer opnieuw een marathon lopen.

Postmortale niertransplantatie en nierdonatie bij leven

Wanneer iemand ernstige nierschade heeft en de nieren niet meer voldoende functioneren (en een behandeling met medicatie en een dieet niet meer volstaat), is een transplantatie noodzakelijk. Hierbij kan gebruikgemaakt worden van een nier van een overleden donor (postmortale nierdonatie), alleen is hier een tekort aan om iedereen op tijd aan een nieuwe nier te helpen.

Nierdonatie bij leven is dus van groot belang. Het maakt mogelijk te transplanteren voordat iemand aan de dialyse moet. In totaal leven in Nederland op dit moment ongeveer 10.000 mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. Hiervan zijn 4.958 nieren afkomstig van levende donoren. Nederland loopt in Europa voorop als het gaat om het aantal transplantaties met levende donoren. In 2015 vonden 983 transplantaties plaats, waarvan 513 (52%) met een nier van een levende donor. Dit aantal is echter nog lang niet voldoende om alle nierpatiënten op tijd aan een nieuwe nier te helpen.

Donatiebereidheid onder Nederlanders

Ondanks het tekort komt uit GfK-onderzoek van het platform Nierdonatie bij leven naar voren dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders bereid lijkt te zijn om een nier te doneren, vooral als het gaat om donatie aan kinderen, partners en ouders, broers en zussen.

Op het moment dat de keuze is gemaakt, maar uit onderzoek naar voren komt dat de nier niet geschikt is om het familielid te redden, zou meer dan twee derde toch doorgaan met de donatie om een andere nierpatiënt te helpen.

Nierdonatiebijleven.nl

Om mensen te informeren over het traject van donatie en transplantatie hebben  de Nierstichting, de Nierpatiënten Vereniging Nederland en Stichting Anonieme Nierdonoren het platform Nierdonatiebijleven.nl opgezet. Door het bieden van informatie, ervaringsverhalen en het telefoonteam Donor voor donoren (met ervaringsdeskundige vrijwilligers), zijn mensen in staat om een weloverwogen besluit te nemen over nierdonatie bij leven.

Deze website is tot stand gekomen dankzij de waardevolle inbreng van patiënten, donoren en medische professionals.

Vraag en antwoord

Heb je zelf een vraag over nierdonatie of wil je praten met iemand die zelf een nier heeft gedoneerd? Kijk dan op de pagina Vraag en antwoord.